Funkcje JEŻELI i WARUNKI w Excelu

 

 Funkcje JEŻELI i WARUNKI w Excelu

 

Jeżeli to bardzo użyteczny warunek logiczny wykorzystywany powszechnie w programowaniu oraz analizie danych. Umożliwia przeprowadzanie działań tylko w interesujących nas kryteriach lub inne działania oparte na testach logicznych. W Excelu można wyróżnić 2 typy funkcji logicznych: JEŻELI oraz WARUNKI. Który jest odpowiedni dla analizy Twoich danych?

JEŻELI

=JEŻELI(test_logiczny;[wartość_jeżeli_prawda];[wartość_jeżeli_fałsz])

 

JEŻELI to bardzo użyteczna funkcja umożliwiająca analizę danych poprzez wybór tylko danych spełniających nasze wymagania.

test_logiczny – dowolne wyrażenie któremu można przypisać wartość PRAWDA lub FAŁSZ. Możemy wykorzystać >, <,=. Zazwyczaj po przynajmniej 1 stronie znajduje się odwołanie do komórki w skoroszycie. Warto pamiętać, iż wartości tekstowe muszą być ujęte w cudzysłów. Przykładowy prosty test_logiczny: Załóżmy iż w kolumnie A znajdują się nazwy miejscowości, a w kolumnie B informacja czy znajduje się tam plaża. Możemy stworzyć zatem funkcjię umożliwiającą nam decyzję co zrobić w ładny letni dzień.:

=JEŻELI(B2=”TAK”;”Idziemy na plażę!”;”Idziemy na basen!”)

 

[wartość_jeżeli_prawda];[wartość_jeżeli_fałsz] – co się dzieje gdy warunek testu zostaje / nie zostaje spełniony? Oba argumenty są opcjonalne, warto jednak pamiętać o tym że Excel nadal zwraca wartości domyślne w przypadku spełnienia warunku logicznego bez dokładnego wskazania akcji przez użytkownika.

 

Funkcja JEŻELI umożliwia jedynie przeprowadzenie jednego test logicznego. Co zrobić gdy nasza formuła ma spełnić więcej niż 1 warunek logiczny, np. gdy chcemy zsumować tylko lody truskawkowe sprzedane, tylko w Lublinie i tylko w poniedziałki? Istnieją 3 podstawowe metody obejścia tego problemu:

 

1.       Użyteczne mogą okazać się funkcje ORAZ(logiczna1;[logiczna2];…) – wszystkie warunki muszą być spełnione; oraz LUB(logiczna1;[logiczna2];…) – co najmniej jeden warunek musi być spełniony.

2.       Możesz też zagnieżdzić funkcję JEŻELI dodając dodatkową (lub kilka) funkcję JEŻELI wewnątrz argumentów [wartość_jeżeli_prawda] lub [wartość_jeżeli_fałsz]. Skutkuje to jednak bardzo długimi funkcjami, które mogą nie być czytelne lub łatwe do zaktualizowania po zmianach w skoroszycie.

3.       W wersji Excela z 2016 wprowadzono nową grupę funkcji umożliwiających WARUNKI.

WARUNKI

=WARUNKI(test_logiczny1;wartość_jeśli_prawda1;test_logiczny2;wartość_jeśli_prawda2;…)

Funkcja WARUNKI sprawdza po kolei wszystkie warunki i zwraca wartość dla pierwszego spełnionego warunku. W wielu wypadkach jest świetną alternatywą dla zagnieżdżania funkcji JEŻELI. Maksymalna liczba warunków to 127.

Poszerzmy nasz poprzedni przykład o trzecią kolumnę C z informacją o możliwości wybrania się na spacer po górskich szlakach:

=WARUNKI(B2=”TAK”;”Idziemy na plażę!”;C2=”TAK”;”Idziemy w góry!”)

Warto pamiętać, iż w przypadku niespełnienia żadnego warunku zwrócony zostanie błąd #N/D.

To nie koniec!

Jeżeli opanowałeś już funkcje JEŻELI oraz WARUNKI zapewne możesz zastanawiać się jak je wykorzystać do czegoś więcej niż wyświetlania wartości PRAWDA lub FAŁSZ. Excel oferuje niezwykle przydatne modyfikacje najpopularniejszych funkcji: SUMA.JEŻELI, SUMA.WARUNKÓW, LICZ.JEŻELI,LICZ.WARUNKI, ŚREDNIA.JEŻELI, ŚREDNIA.WARUNKÓW, MAX.WARUNKÓW, itd. Warto zapoznać się z całą gamą funkcji z uwzględnieniem testów logicznych dostępnych w Excelu.

Przekaż informacje o tym wpisie zainteresowanym znajomym!
Dodaj komentarz
wszystkie wpisy
Skontaktuj się z nami
ul. Cybernetyki 2/96
02-677 Warszawa
office@klinikadlafirm.pl
Wykonanie strony WWW: Devilart