Najkrócej o tym jak osiągnąć wysoką efektywność w firmie.

 

 Aby firma funkcjonowała efektywnie, niezbędna jest dobra wielokierunkowa komunikacja. Komunikacja przebiegająca z najwyższych poziomów zarządzania poprzez niższe poziomy aż do pracowników operacyjnych i w kierunku odwrotnym, oraz poziomo pomiędzy pracownikami operacyjnymi i managerami na wszystkich poziomach zarządzania. 

Do uzyskania sprawnej komunikacji niezbędne są kompetencje do budowania relacji na zasadzie współpracy, jasnego wyrażania myśli oraz:

  • kreatywność i działania w oderwaniu od sztywnych schematów;
  • zaufanie wśród pracowników i zaufanie do przełożonych wszystkich szczebli;
  • silna pozycja w organizacji przełożonych i liderów podstawowego szczebla zarządzania (brygadziści, menadżerowie niższego szczebla).

Dzięki sprawnej wewnętrznej komunikacji, sprzężeniom zwrotnych w relacjach, powstaje efekt synergii działań i cała firma ma szansę stać się zwartą i dobrze współpracującą.

Wiedza, kompetencje i umiejętności są tyle warte, ile korzyści wynikające z ich wykorzystania oraz zakresu w jakim możemy ją przekazać pozostałym współpracownikom w firmie do efektywnego wykorzystania.

Wiedza, kompetencje i umiejętności wykorzystywane głównie do kreowania własnego autorytetu w firmie, generują bariery we współpracy, rujnują wzajemne zaufanie i zabijają motywację współpracowników.

 

Marek Rytarowski

KDF Consulting

Przekaż informacje o tym wpisie zainteresowanym znajomym!
Dodaj komentarz
wszystkie wpisy
Skontaktuj się z nami
ul. Cybernetyki 2/96
02-677 Warszawa
office@klinikadlafirm.pl
Wykonanie strony WWW: Devilart